Upprensning

En glädjande nyhet är att all bråte och alla däck vid "Jorkas" lada kommer att tas omhand av kommunen, förhoppningsvis sker upprensningen under kommande år.
/Utvecklingsgruppen