Uppmärkt yta

Nu är ytan för utegymmet och placering för belysningsstoplar utmärkta med pinnar. (Låt gärna pinnarna stå kvar)