Uppgradering i backen

Ett ordentligt räcke som efterlysts en längre tid är nu monterat i Hyttbacken, det övriga arbetet fortsätter ytterligare någon vecka.