Uppehåll

Aktiviteterna i Smedstugan tar paus och återkommer efter helgerna.