Uppdatering om trafiksituationen i Svartå.

TRAFIKVERKET entreprenör åker förbi här var 14:de dag för att säkerställa att hindren sitter som de ska. Har även gjort felanmälan men inte fått svar. Beskrev ärendet för Trafikverkets trafikplanerare för vårt område och då återkom de med svaret att de väntar på material för att kunna återställa hindren.
POLISEN har gjort två hastighetskontroller de senaste veckorna och kommer fortsätta med dessa. De kommer även dela sina resultat med Trafikverket för tryggare vägar (ev permanent hastighetskamera och andra lösningar för farthinder, speciellt chikanen)

Pratade med KOMMUNEN förra veckan som kommer göra påtryckningar mot Trafikverket för ändringar av farthindren och hastighetskamera. De kommer även ta upp vid nästa trafikmöte att sänka hastigheten genom svartå från 50 till 40 samt flytta 30 skylten vid skolan närmare bensinstationen då den i dagsläget sitter väldigt nära övergångsstället.

/Monika Andersen