Uppdatering hjärtstartare

Just nu finns ingen hjärtstartare uppsatt i Svartå men Utvecklingsgruppen har inte släppt frågan. På nästa kommunträff i april kommer vi påminna Serviceförvaltningen om sitt tidigare åtagande att bekosta och sätta upp en hjärtstartare i Svartå på föreslagen plats. Att ärendet snart har pågått i 4år kanske betyder att vi snart börjar närma oss mål.

/Utvecklingsgruppen