Uppdate

Servicenämndens senaste protokoll berör en del saker i Svartå, så för intresserade så är det denna länk som gäller.