Trollsmör

På hösten kan man ofta se dom gula klickarna på död ved, det är fruktkropparna från den märkliga slemsvampen trollsmör. Namnet är lite missvisande då slemsvampar inte är en svamp, växt eller djur utan tillhör en egen kategori av organismer.
Det är encelliga "amöbor" som slår sig samman till en enhet som kan röra sig, rekordet är 2cm/tim. Det finns cirka 175 olika arter av slemsvampar i Sverige.
Det finns många sägner om trollsmör i den gamla folktron.