Trafikverket snyggar till.

Utvecklingsgruppen har bett Trafikverket att snygga till, genom att röja gräs och sly, på området mellan järnvägen och landsvägen från Tallstigen till "Olsson på udden" arbetet planeras att utföras måndag 7 aug. Resterande banområde kommer Utvecklingsgruppen att diskutera med Trafikverket och arbeta fram en skötselplan.
/Utvecklingsgruppen