Trafikverket

Nu är inte allt fädigställt men det hindrar inte att man kan tycka lite i den nya undersökningen.

Angående förra frågan om infobladet svartå.brevlåda så var det tydligt att Svartå vill fortsätta att få den i brevlådan under 2015.
Så medverkande parter uppmanas att ta ställning om fortsatt medverkan under 2015.