Trafik 2016

Trafiken till hemsidan ökade med 30% under 2016 och passerade 50000 besök!
Alla föreningar med en egen sida får gärna titta över om något behöver uppdateras eller ändras nu när vi bytt år.