Träff med rektorn

Idag hade Utvecklingsgruppen en givande informationsträff med Robert Karlsson rektor på skolan, där aktuella frågor framfördes och information gavs om läget. Ett tack till Robert som ställde sin tid till förfogande.
/Utvecklingsgruppen