Träff med nye ägaren


Stefan F och Naeem A

Idag träffade Utvecklingsgruppen den nye ägaren till affärsfastigheten på Bergslagsvägen 1, ett uppskattad möte från båda parter. Naeem Akhter som den nye ägaren heter bor i Nacka och kommer i första hand hyra ut lokalerna i fastigheten till intresserade, han kommer inte själv driva någon verksamhet.
Att det behöver fixas och snyggas till på fastigheten var något Naeem själv tog upp under möte.
/Utvecklingsgruppen