Torplämning

Norra Rifallet kanske ett lite bortglömt ställe efter Bergslagsleden , jag hittade fyra rösen på platsen finns säker fler. "Skog & Historiainventerarna uppger att man återfann 1 husgrund med spismur, 1 källargrund samt 1 källa vid tillfället. Daterade belägg: Häradsekonomiska kartan 1864-67.