Toften

En bild från Toftens rekordlåga vattennivå.