Toaletten fixas till

Arbetet på badplatsens byggnader är nu igång...

"Styrelsen har bett arbetsmarknadsenheten på kommunen att förse toalettens dörrar med stängande fjädrar, ökat ljusinsläppet, ta bort utvändiga låsbyglar samt montera invändiga låsanordningar.
Vidare kommer rampen in till omklädningshytterna att göras mindre hal."