TIllstånd beviljat

Idag beviljades ansökan från Utvecklingsgruppen att riva en bäverdamm i gamlaparken av Länsstyrelsen.
Tillståndet gäller fram till 31/10.