Till medlemmar i Svartå IF

Då arbetet med elljusspåret har kostat klubben mer än planerat.

Så skulle det vara önskvärt att alla medlemmar som kan betalar medlemsavgiften för 2013 i januari månad. Info om kontonr och avgifter hittar du på denna sida.

 /Styrelsen