Till alla ideella föreningar i Svartå


Svartå Utvecklingsgrupp, Svartå IF, Smedstugans aktivitetsförening, Sjötullens intresseförening, Svartå Folkets Hus, Föräldraföreningen i Svartå och Svartå Hembygdsförening.

 Vi har tillsammans skaffat oss en erfarenhet av att arrangera olika event som drar folk till Svartå, exempelvis Svartå Loppet och Svartåträffen den 1 maj. Det finns idéer och förslag till andra event som också kan dra folk till oss och på så sätt hjälpa till med föreningarnas ekonomi. Det skulle vara ett av ämnena som skall diskuteras på ett möte den 12 juni klockan 15.00 i Folkets Hus i Svartå.

Ett annat ämne är en paraplyorganisation i vilken vi gemensamt kan föra Svartå framåt.

En deltagare från varje förening är välkommen för att efter mötet ta upp det med sin respektive styrelse.

Kaffe och macka kommer att bjudas på vid mötet

Välkomna

Svartå Hembygdsförening                           Svartå Folkets Hus

Leif Spånbo                                                     Christian Rönnqvist