Temperatur & nederbörd oktober

Med en medeltemperatur på 7° blev oktober någon tiondel kallare än 2017.
(max 19,7° och min -4.7°)
Månadens nederbörd uppmättes till 55mm av Svartås mätstation.