Temperatur mars


temp mars23PNG
En kall månad, medeltemperaturen för mars blev -0.8° vilket var den lägsta temperaturen sedan 2018.

2023  -0.8°
2022   1.1°
2021   2.3°
2020   2.3º
2019   2.1º
2018  -2.5º
2017   2.2º
2016   2.4°