Temperatur januari

temp jan23PNG

Medeltemperaturen för januari slutade på plus 0.2° vilket var samma temperatur som 2022.

2023     0.2°
2022     0.2°
2021    -3.2°
2020     3.5°
2019    -3.2°
2018    -0.8°
2017    -1.1°