Temperatur februari

temp feb23PNG

Månaden slutade på -0.4° vilket verkar ganska normalt jämfört med tidigare år.

2023    -0.4 °  
2022     0.3°
2021    -4.8°
2020     1.9°
2019     1.0°
2018    -4.4°
2017    -0.9º
2016    -0.7°