Temperatur december och för året 2022

temp decPNG
Medeltemperaturen i Svartå för december blev -3,3° vilket nästan var lika lågt som förra årets december.

År  Temp         
2022  -3.3    
2021     -3.7       
2020     2.7°      
2019     1.7°     
2018    -0.3°    
2017     0.9°
2016     1.6°

För hela 2022 så blev medeltemperaturen 7.2°

År       Temp
2022     7.2°
2021     6.5°
2020     8.3°
2019     7.2°
2018     7.5°
2017     6.9°