Temperatur 2019

Efter att kompenserat för avbrottet i mätningarna blev medeltemperaturen
för 2019  7.2° med ett max på 30.1° & min på -15.0°

2019   7.2°  
2018   7.5°
2017   6.9°

Ett kallt år som 2010 var medeltemperaturen 4.2° i Karlskoga som en jämförelse mot de tre "varma" åren vi har mätningar på i Svartå.