"Televägen" jämnas till

Lätt att det blir lite tjatigt med allt grusande men vägen in till Gamlaparken har även den jämnats till och fått mer grus.
/Utvecklingsgruppen