Tanka i Svartå

På Svartåloppet lottas som vanligt  en värdecheck på 700kr ut från Qstar och det är även lägre pris på macken under helgen.