Tallarna nere

Dom torra
blåmarkerade tallarna har plockats ned vilket innebär att det ser ännu bättre ut i Svartå.