Tack och information från utvecklingsgruppens styrelse.

Ett jättetack till er som ställde upp och gjorde ett glädjande och imponerade jobb på arbetsdagen vi kallade till 28 sep.
Totalt under lördagen och söndagen var vi 22 personer som röjde sly, slog gräs och vass, krattade, lastade på släpkärra, körde ris m.m. Vidare åt vi korv med bröd, bullar och kakor,  drack” bubbelvatten” ,kaffe och hade allmänt trevligt
Fint blev det vid centrum, vassruggen vid bryggan, busskuren, återvinningsstationen, slänten vid järnvägsviadukten, efter vägen vid vattendraget, övergångsstället från Letstigen till skolan, Gamla parken .m.m.
Ta gärna en tur och ”kolla”
Vi återkommer till försommaren med ny arbetsdag.
 
Ordförande och sekreterare har varit på ett Leadermöte i Kumla för att orientera oss om villkor och möjligheter att söka Leaderpengar till kommande projekt.
Vi har bjudit in och haft besök av Sara Hillerberg från Leader, visat och berättat om orten och diskuterat framtida samarbete.
 
Som vi meddelat tidigare har vi kontakt med Länsstyrelsen och polisen om utbildningsinsatser.
Länsstyrelsen vad gäller utbildning i digitalt betalningssätt, telefon och datorer och polisen när det gäller Grannsamverkan.
Vi har kommit överens med utbildarna att avvakta något så att vi blir bekvämare med att åter träffas i större grupper.
Mycket mer om detta senare.
 
Om du har några synpunkter eller frågor är du välkommen att kontakta Stefan Fejes.