Tack och en hälsning från utvecklingsgruppens styrelse

Ett stort tack till alla som lämnat synpunkter via enkäten.
Den har legat till grund för den trygghetsvandring som är utförd.
Resultatet från enkäten och vandringen kommer att redovisas på ett allmänt möte i Folkets hus ”på vårkanten”. Planeringen för detta pågår.
Ett tack även till er som muntligt, via sms, enkäten eller mail uttryckt uppskattning för styrelsens arbete. Det värmer.
Har du några frågor eller kommentarer är du välkommen att kontakta Stefan Fejes eller någon annan i styrelsen.
 
Styrelsen önska alla en GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.