Tömning och reperation

På tisdag töms kanalen på vatten, läckan vid Slottet ska ågärdas.