Tänk nytt och ta steget.

Under veckan skickas ett brev ut till nästan 500 hushåll i Örebro. Syftet med utskicket är att få några av mottagarna  att tänka nytt och flytta hit till Svartå.
/Utvecklingsgruppen