SVT Örebro rapporterar

En länk till SVT Örebro angående intrånget i reservoaren.