Svartås del i översiktsplanen

All text rörande Svartå i övesiktsplanen har hamnat i en pdf på 8 sidor som går att hitta på sidan Utvecklingsgruppen/Utvecklingsplanen för de som är intreserade.