Svartåmurklorna

Full fart på toppmurklorna runt om i Svartå.
Toppmurkla (Morchella conica) är en svampart i familjen Morchellaceae. Svampen blir normalt 10-25 cm hög. På Naturhistoriska riksmuseet förvaras emellertid ett exemplar som i torkat tillstånd mäter 32,5 cm. Museet uppskattar att det exemplaret var 85 cm högt i färskt tillstånd. Den rekordstora toppmurklan hittades 1920 i Undersåker av W. Berggren