Svartåloppsutvärdering

En bild från kvällen som bl.a. innehöll lite grupparbete innan det blev tid för förtäring.