Svartåloppsbanan läggs om.

Arbete med omläggning av Svartåloppsbanan förbi Ulleberg, 14km sträckningen kommer även inom kort att kunna användas för cykelåkning.
Mer info om det senare i höst.