Svartå.brevlåda nr 34

Infobladet är nu utdelat en pdf finns på den vanliga sidan.
Nu blir det ett sommaruppehåll och nästa nummer kommer i början på augusti, under tiden så finns alltid Hemsidan tillgänglig att nå ut med information.
Texten angående Hyttpipan som finns i infobladet går att läsa även under Föreningar/Utvecklingsgruppen/Hyttpipan.