Svartå utvecklingsgrupps styrelse meddelar.

Logga HammarenJPG
Hej och välkommen
För en tid sedan fick alla hushåll på orten en enkät i brevlådan där vi ville få era synpunkter på vad som gör att ni trivs i Svartå, vad som fungerar mindre bra, vilka förändringar ni föreslår, om något gör er otrygga och vad som skulle öka tryggheten.
Beroende på Coronasituationens rerekommendationer var vi tvungna att göre en längre tids paus med sammanställning och redovisning.
Men nu är det dags
Onsdagen den 17 april kl 18.30 är ni välkomna till Svartå folkets hus då vi kommer att redovisa och diskutera enkäten för och med er och för inbjudna berörda på Degerfors kommun och andra aktuella personer. Vilka återkommer vi till.

Huvudfrågor kommer att vara: (Utan prioritetsordning)
- Trafik, Belysning, Trevnad/Underhåll, Skolan, Centrumbilden, Polisnärvaro, Bussförbindelser.

Du kan ladda ned och läsa sammanställningen här på startsidan under "Föreningsaktuellt" önskar du en papperskopia på sammanställningen kontakter du Stefan Fejes (073/9204078).
Mer information om redovisningen kommer senare.

Med vänliga hälsningar
Styrelsen
Svartå utvecklingsgrupp