Svartå utvecklingsgrupps styrelse informerar

Den nya kommunstyrelseordföranden Carina Sätterman har bjudits in och besökt Svartå där hon visats orten och vi tagit upp, informerat om och diskuterat angelägna frågor


Christiaan Haneveld, Stefan Fejes & Carina Sätterman