Svartå IF meddelar - Svartåloppet 2023

90r2PNG
Nu är anmälan öppen till årets Svartålopp.
Du anmäler dig via vår sida på MittLopp, länken dit är https://mittlopp.se/Anmalan/Arrangemangsgrupp/svartaloppet2023

Det går även fint att gå via Svartåloppets sida här på hemsidan under fliken
Om Svartå/Svartåloppet
https://svarta.nu/om-svart%C3%A5/svart%C3%A5loppet-4225347

Välkomna
/Svartå IF