Svartå IF - hur det startade del 7

90r2PNG
Vi fortsätter med texten från 1953.

Med detta må allt vara sagt om skidlöpningen. Som det sades i inledningen har ej några mästare av t ex Utterströms och Mora-Nisses klass utgått ur våra led men "något" har väl i alla fall vunnits. Några hundratal märken, från järnmärket och upp till guld och högre valör har under årens lopp erövrats på Svartå IF:s märkesbanor.

Meningarna må ju vara delade men skrivaren av dessa rader anser för sin del att skidsporten hör till de friskaste och hurtigaste grenarna av idrotten. Vare sig men ser segerlysten ungdom komma ångande i tävlingsspåret mot det hägrande målet, eller om man ser mera turistbetonade skidåkare, med rosiga kinder, i makligare takt glida fram genom snöhöljd skog och över gnistrande vidder för att finna en stunds avkoppling från tidens jäkt och för att vädra sina lungor i härlig syremättad vinterluft, då stannar tanken osökt vid mottot för vad all idrott är avsedd att befrämja, nämligen:  "En sund själ i en sund kropp".
Bland de bättre skidlöparna som fostrats i SIF må slutligen nämnas:
C.I.Persson (den skidbitne skogvaktaren), Irma Forsberg (mångårig pristagarinna), Elsie Hallgren, Lisa Edlund m fl damer, Gerhard Söderberg (en av pionjärerna), Ragnar Hallberg (en oförbrännerlig kämpe), Nils Persson, Arne Gustavsson, Allan Karlsson, Ingemar Forsberg, Nils Nilsson, Bertil Eriksson, Ivan Karlsson, Elof Gröning, Birger Olsson, Erik Öhman, Karl Erik Karlsson, John Carlsson, Sören Forsberg, Nils E. Eriksson, Karl Eriksson, Börje Mörk, Bengt Davidsson samt veteranerna Gustav Gröning, Sven Lundin och Harry Johansson ej att förglömma.

Till sist ett maningsord. Som det synes är intresset för skidlöpningen ännu gott bland skolungdomen. Må vi från denna jubileumshögtid rikta en appell till våra läsare. Försök var och en efter sin förmåga att hålla intresset vid liv. Och till skolbarnen Lägg ej "laggarna" på hyllan efter slutad skolgång. Låt fädernas idrott framför andra ej dö ut med Eder. Vårda arvet från fäderna. "Adelskap förpliktar". Tänk på den stolta devisen som möter Vasalöparna på Vasastenen i Mora efter fullbordat niomilalopp "I fädrens spår för framtida segrar".


forts nästa söndag