Svartå IF - hur det startade del 6

90r2PNG
Vid denna tid blev som det heter i sagan "stugan för trång" vid Skogshill och en ny  lokal måste uppbringas. Valet föll nu på skolan och nu instiftades också det traditionella "Svartå-loppet".
En trevlig och omväxlande bana om ca 13 km längd i kuperad terräng upplades. Den löptes två varv av seniorer och y. oldboys samt ett varv av  juniorer och äldre oldboys. Sen var det givetvis kortare banor för pojkar och flickor av yngre årgångar. Andra året tävlingen hölls vid skolan hade arrangörerna glädjen att se ca 120 deltagare ställa upp vid starten.
Efter några år förlades tävlingarna till Folkets Hus men i stort sett behölls samma sträckning av resp. banor. En mycket populär tävling den s k "Storbjörken-runt" avslutade i regel skidsäsongen. Det var ett kombinerad terräng och orienteringslopp om ca 28 km längd. Där tävlades om ett av Skogvaktare Persson 1936 uppsatt vandringspris som erövrades definitivt 1948 av hans son Nils
 Persson. Tyvärr har skidintresset i Svartå slappnat av betänkligt de senare åren.

Orsakerna kan ju vara flera. Bandyn har ju tagit sin tribut av ungdomen. Motorcyklar och bilar har tagit sitt, den s k flykten från landsbygden har gjort sitt. Åldern har gjort resten. De gamla ha fallit ur och nyrekryteringen är dålig. Om det kunde tänkas att en energisk ledare skulle dyka upp, som kunde egga ungdomen till nya tag kunde man  hoppas att den härliga skidsporten på nytt kunde blomstra upp och ej som det nu ser  ut, bliva ett vackert minne blott i Svartåbygden.

forts nästa söndag