Svartå IF - hur det startade del 2

90r2PNG

Forts från del1/

De sedvanliga lördagsslagsmålen avtog och upphörde, likaså var det med brännvins superiet och öldrickandet. Det passade ej goda idrottsmän att uppträda skränigt och bråkigt på bruksgator och marknadsplatser. Den idrottsintresserade ungdomen satte så att säga sin prägel på samhället och att det blev till det bättre lär väl ingen bestrida. Bland pionjärerna för detta företag, alla andra att förtiga, vill vi särskilt nämna: Friden Karlsson, Fritz Karlsson, David Nordström, Ernst Mörk, Johan Kolmodin, Karl Nordström, Otto Moström, Valde Broman, Oskar Eriksson, Gideon Forslund, Carl Winroth, Karl Arnesen, "Slipare-Kalle", Oskar Nordström, Edvin Strömkvist, Alvar Karlsson, Teodor Karlsson, Gustav Gröning.

Som det på den tiden fanns flera goda löparförmågor på Svartå bland dem Ernst Mörk och Karl Nordström anordnades det då och då löptävlingar.
En mycket populär tävling var den s k "Runt Medskog" en slinga på ca 2,5 km. En liten historia från den tävling- en må tillåtas:
En ingenjör vid Svartå, som var en mycket god löpare, startade som N:r 1.
Ledde fältet vid gården Medskog (halvvägs). Där blev han emellertid hejdad av gårdens arrendator som hade något på hjärtat. Artig och tillmötesgående som ingenjören alltid var, stannade han för att höra hur det var. När dock den ene löparen efter den andre började passera blev han dock orolig och yttrade: "Nej huggarn" Dä hör går inte an. Jag får lov att ge mej iväg, "Ja ä nämligen mä å tävlar". Hur slutplaceringen blev för den artige ingenjören förmäler icke historien.