Svartå IF - Hur det startade del 1

90r2PNG
När Svartå IF fyllde 20år 1953 skrev styrelsen i Svartå IF en text om föreningen och idrottens uppkomst i Svartå, med anledning att föreningen nu fyller 90år så tittar vi tillbaka på hur allt började. Texten publiceras under kommande söndagar här på hemsidan. Tidsreferenser i texten är justerade till 2023 och vi hoppar rakt in efter den väldigt ordrika inledningen.
/Lennart R


Del 1
Allt efter som upplysningen ökade kom ungdomen vid Svartå underfund med att det
fanns andra och trevligare medel att mäta sina krafter med än knytnävarna och
snusdosan, men någon plats att samlas på, där kraftproven kunde gå av stapeln måste på något sätt uppbringas.
Det var vid sen tiden, för cirka 120 år sedan som tanken på att iordningställa en idrottsplats uppstod hos några initiativkraftiga ynglingar vid Svartå Bruk.
Som den lämpligaste platsen utsågs det nuvarande tackjärnstorget i centrum av
bruket. Platsen kallas numera "Kungsplan" efter konungens besök i somras.

Platsen var dock långt ifrån färdig att spela fotboll eller utöva allmän idrott på.
Otaliga dagsverken erfordrades men efter vederbörligt tillstånd av bruksledningen greps verket an med frejdigt mod. Vilotid och friskift offrades, flitiga och målmedvetna ynglingar arbetade oförtrutet med hacka och spade och skottkärror och efter ett par år var drömmen förverkligad. En idrottsplats fanns äntligen vid Svartå.

Ett arv till kommande släkten var grundat. Må dessa självuppoffrande och oförtrutna
mäns arbetsvilja och energi vara ett föredöme för oss senare tiders barn, när det gäller
att utföra storverk och besegra svårigheter.
I och med denna idrottsplats tillkomst började kan man säga en ny epok i Svartå
bruks historia.