Svartå förr & nu

Studiecirkel om Svartå samt en intressekoll för eventuellt andra studiecirklar.

Mer info på fliken för Folkets Hus