Svartå Express

En sång om Svartåbanan får avsluta den senaste tidens fokus på tågbanan.
Klicka på bilden eller denna länk