Svar från Posten 24/9

Svar från posten på protestskrivelsen angånde avvecklingen av ombudet i Svartå.

Läs här.