Stora träd i området - Linden

Intill torpet Koltorp kan man beskåda en fin och stor lind, det är långt ifrån något rekordexemplar men för att vara i närområdet med sitt aktiva skogsbruk så imponerar trädet med sina 540cm i omkrets. De största lindarna i Sverige har en omkrets på drygt 700cm.

 "Linden var förr en viktig källa för bast till korgar och mattor samt till ombindning inom trädgårdsmästeri. Därav bäste, som dialektalt namn på lind. Bin och andra insekter besöker gärna blommorna, som ger rikligt med nektar, så rikligt att den kan droppa ut, innan insekterna hunnit förse sig. Av denna anledning ska man inte parkera sin bil under en blommande lind, då annars tak och motorhuv kan bli helt nedkladdat. Ibland är dock kladdet s k honungsdagg utsöndrat av bladlöss m fl, som också dväljs bland lindblommorna.

Enligt folklig tradition gäller att vattnet blivit tillräckligt varmt för friluftbad, när linden blommar. "