Stopp 46

Bista lastplats


Svartåbanan, 21 juni 1970. Järnvägsförbindelse mellan Örebro och Svartå. Foto Örebro kuriren källa Örebro länsmuseum